Ex-Situ Archeologie

Ex-Situ is een gecertificeerd archeologisch onderzoeks en adviesbureau dat in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten onderzoek uitvoert. Wij richten ons met name op de begeleidingen, proefsleuven en opgravingen binnen het project (de protocollen 4003 en 4004 van de BRL).

Daarnaast voeren wij bureauonderzoeken uit en schrijven programma's van eisen (PvE) ter voorbereiding van projecten.

        

Voor advies of vrijblijvende offerte:

tel: +31630407756
email: r.d.hoegen@ex-situ.nl

facebook: Ex-situ-Archeologie

Samenwerking

Ex-Situ is een samenwerkingsverband van zelfstandige archeologen en specialisten met als doel om op projectbasis archeologisch onderzoek uit te voeren. Wij bieden ondersteuning, op basis van inhuur of detachering, aan archeologische bedrijven, gemeentes of overheidsinstellingen bij archeologische projecten.

Daarnaast kan Ex-Situ een platform zijn voor archeologische bedrijven, gemeentes en zelfstandige archeologen zonder opgravingsvergunning. Door een samenwerkingsverband bieden wij een mogelijkheid om zelf een opgravingen uit te voeren. Verder is Ex-Situ actief op het gebied van publieksberijk en de amateurarcheologie actief.  Opgravingen