Publicaties Yannick Raczynski Henk
Datum: 17-03-2011 | Status: Lopend project | terug naar het overzicht

In voorbereiding

Paulussen, R. & Y. Raczynski-Henk, (in prep.). Deelrapport geo-archeologisch booronderzoek BPL verdiepte ligging fase 1B, ArcheoPro.

 

2014

Artikelen

Adler, D., K. Wilkinson, S. Blockley, D. Mark, R. Pinhasi, B. Schmidt-Magee, S. Nahapetyan, C. Mallol, F. Berna, P. Glauberman, Y. Raczynski-Henk, N. Wales, E. Frahm, O. Jöris, A. MacLeod, V. Smith, V. Cullen & B. Gasparian, 2014. Early Levallois technology and the Lower to Middle Paleolithic transition in the Southern Caucasus. Science 345, 1609-1613.

Raczynski-Henk, Y., 2014. Neanderthaler-vindplaatsen in het Limburgse lössgebied: onmisbaar! Grondboor en Hamer 4/5, p. 145-149.

 

Lezingen en posters

Glauberman, P., B. Gasparyan, K. Wilkinson, E. Frahm, Y. Raczynski-Henk & D. Adler, 2014. Dissecting Palimpsests At Barozh 12: Ongoing Research At A New Middle Palaeolithic Open-Air Site On The Edge Of The Ararat Depression, Armenia. UISPP-meeting, Burgos.

 

Archeologische rapportages

Koot, H. & Y. Raczynski-Henk, 2014. De Landtong in de Plaspoelpolder te Rijswijk. Een archeologische bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, in; Rijswijkse Archeologische Rapporten 49. Bureau Monumentenzorg en archeologie, Gemeente Rijswijk.

Kort, J.W. de & Y. Raczynski-Henk, 2014. The Fossa Corbulonis: a Roman waterway between the Rhine and Meuse estuaries in littoral Netherlands. Water History 6-1, p. 51-71.

Van Baelen, A., Y. Raczynski-Henk, P. Glauberman, G. Noens, J.-W. de Kort & J. Deeben, 2014. Stenen uit Segietere. Een onderzoek naar de herkomst van middenpaleolithische vuurstenen artefacten op De Kaap: enkele voorlopige resultaten (St. Geertruid, provincie Limburg, Nederland), in; De Maasgouw.

Paulussen, R. & Y. Raczynski-Henk, 2014. Deelrapport geo-archeologisch booronderzoek BPL verdiepte ligging fase 1A, Locatie: Hommerterweg-Allee, Amstenrade, ArcheoPro.

Raczynski-Henk, Y., 2014. Zoektocht naar het Kanaal van Corbulo bij de Sir Winston Churchilllaan te Rijswijk. Bureauonderzoek en karterend booronderzoek. Rijswijkse Archeologische Rapporten 48. Bureau Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Rijswijk.

Raczynski-Henk, Y., 2014. Programma van Eisen Locatie Plofsluis Nieuwegein. Ex-Situ PvE 1. Ex-Situ Archeologie B.V., Zeist.

Raczynski-Henk, Y., 2014. Programma van Eisen Waarderend Onderzoek Buitenring Parkstad Limburg, locatie Allée/Brunssummerweg. Ex-Situ PvE 2. Ex-Situ Silex, Leiden.

Raczynski-Henk, Y. & R. Paulussen, 2014. Prospectief (verkennend) boren naar kansrijke zones met betrekking tot middenpaleolithische vindplaatsen binnen het BPL tracé: evaluatie van de onderzoeksmethode. ArcheoPro Archeologische Deelrapportage. ArcheoPro, Eijsden.

Raczynski-Henk, Y., R. Paulussen, B. Weekers-Hendrikx & R. Machiels, 2014. De Midden-Paleolithische Vindplaats Amstenrade. Voorlopig rapport, Ex-Situ Silex / ArcheoPro / ADC ArcheoProjecten.

 

 

2013

Lezingen & posters

Glauberman, P., B. Gasparyan, K. Wilkinson, E. Frahm, Y. Raczynski-Henk & D. Adler, 2013. Barozh 12: A New Middle Palaeolithic Open Air Site on the Edge of the Ararat Depression. Poster presentatie, The Role of Culture in Expansions of Humans Conference, Tblisi.

Raczynski-Henk, Y., 2013. 300.000 jaar gerommel in Limburg. Lezing ten behoeve van de Betadagen in het Betahuis, Heerlen.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Neanderthalers in Nederland: ’t Kan vriezen, ’t kan dooien. Lezing ten behoeve van de bijeenkomst van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, Tilburg.

 

Archeologische rapportages

Boer, G. de, M. Lesparre-de Waal & Y. Raczynski-Henk, 2013.  Plangebied Stevenshof. Gemeente Dordrecht. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. RAAP-rapport XXXX.

Holthausen, O., met een bijdrage van Y. Raczynski-Henk, 2013. Bureauonderzoek De Melodie. Rijswijkse Archeologische rapporten XXXX, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Rijswijk.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Vrijthof 50/51 te Maastricht. Archeologisch bureauonderzoek met veldtoets. Conserf Archeologische Rapportages 3. Conserf Monumenten Adviesbureau, Leiden.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Gerleeweg 11, Noordwijk; Verkennend booronderzoek. Conserf Archeologische Rapportages 4. Conserf Monumenten Adviesbureau, Leiden.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Karterend Booronderzoek duintop Rijswijk-Zuid. Rijswijkse Archeologische Rapporten XXXX. Bureau Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Rijswijk.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Plangebied De Melodie. Proefsleuvenonderzoek. Rijswijkse Archeologische rapporten XXXX, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Rijswijk.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Containers Oud-Rijswijk. Verkennend booronderzoek. Rijswijkse Archeologische rapporten XXXX, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Rijswijk.

Raczynski-Henk, Y., 2013. Plangebied Vikingrijn, gemeente Utrecht. Booronderzoek.

Raczynski-Henk, Y & S. Vautier, 2013. Plangebied Karel Doormanlaan. Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Rijswijkse Archeologische rapporten XXXX, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, Gemeente Rijswijk.

 

2012

Artikelen

Van Baelen, A., Y. Raczynski-Henk, P. Glauberman, G. Noens, J.-W. de Kort & J. Deeben, 2012. Recent investigations at the Middle Palaeolithic site of St. Geertruid – De Kaap (Limburg, NL). Notae Praehistoricae 32, p. 29-36.

 

Lezingen & posters

Raczynski-Henk, Y., 2012. Wie geet ’t noe wiér? Het Midden Paleolithicum van Zuid Limburg. NOaA-lezing bij de RCE, Amersfoort.

Raczynski-Henk, Y. & J.-W. de Kort, 2012. Chercher le canal entre les chenaux. Lezing ten behoeve van een tweedaagse workshop aan de universiteit van Lyon.

Raczynski-Henk, Y. & M. Niekus, 2012. Scatters Matter. Why Heritage Management Needs To Reconsider Middle Palaeolithic Lithic Scatters. Lezing ten behoeve van het EAA-congres 2012, Helsinki.

Raczynski-Henk, Y & A. Van Baelen, 2012. Neanderthalers op de Kaap, Neanderthalers in de Kaap. Lezing ten behoeve van de Limburgse Archeologiedag 2012, Venlo.

 

Archeologische rapportages

Raczynski-Henk, Y., 2012. Aanvulling op het selectie- en evaluatierapport betreffende de proefsleuf op de Kaap in Sint Geertruid. Ongepubliceerd rapport ten behoeve van intern gebruik. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Raczynski-Henk, Y., 2012. Programma van Eisen Archeologische Begeleiding aan de Voorstraat 20 te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht. Conserf Archeologische Rapportages 2. Conserf Monumenten Adviesbureau B.V., Leiden.
Raczynski-Henk, Y. & A. Van Baelen, 2012. Archeologisch onderzoek omgeving vuursteenmijn te Rijckholt. Deelproject Middenpaleolithische vindplaats te Sint-Geertruid De Kaap. Evaluatie- en selectierapport. Intern rapport. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

 

Cultuurhistorische rapportages

Verveer, R., Y. Raczynski-Henk & J. Franken, 2012. Cultuurhistorische Analyse ‘Hotel Arena’ voormalig St. Elisabethgesticht ‘s-Gravesandestraat 51 te Amsterdam. Conserf Monumenten Adviesbureau, Leiden.

 

2011

Archeologische rapportages

Kruidhof, C., Y. Raczynski-Henk, E. Lyklma & L. Koehler (RCE Lelystad), 2011. Een boomstamkano in Dijkgatsweide. Bijzondere vondst uit het Midden-Neolithicum, gemeente Wieringermeer. RAAP-rapport 2161.

Meens, D., A. Brokke & Y. Raczynski-Henk, 2011. A4 DS Rapportage Archeologisch Onderzoek. ARCADIS Nederland B.V., Hoofddorp.

Raczynski-Henk, Y., 2011. Archeologisch Bureauonderzoek Scheepswerf Van Duijvendijk, Krimpen aan de IJssel. Conserf Archeologische Rapportages 1. Conserf Monumenten Adviesbureau B.V., Leiden.
Raczynski-Henk, Y., 2011. Een middeleeuwse verrassing in het huis te Steenschuur 11, gemeente Leiden; bouwhistorisch en archeologisch bureauonderzoek en archeologische begeleiding. RAAP-notitie 4073.

Raczynski-Henk, Y., 2011. Het Kanaal van Corbulo aan de Rietvinklaan in Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologische begeleiding. RAAP-rapport 2266.
Raczynski-Henk, Y., 2011. Plangebied Midden Delfland Woudhoek, gemeente Schiedam; archeologische begeleiding. RAAP-rapport 2269.
Raczynski-Henk, Y. & I. Schute, 2011. Plangebied Tracé Broerdijk-Coenplein te Twisk, gemeente Medemblik; proefsleuven met doorstart naar een opgraving. RAAP-rapport 2259.
Raczynski-Henk, Y., G. de Boer & K. Wink, 2011. Middeleeuwse ontginningssporen in de Dordtse Waard. Aardgastransportleidingtracé A667. Onderzoeksgebied Alloijzen-Bovenpolder & Louisapolder, Gemeente Dordrecht. Archeologisch vooronderzoek: Een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving. RAAP-rapport XXXX.
Raczynski-Henk, Y. & J. Wijnen, met een bijdrage van N. Kerkhoven (EX Situ Archeologisch Metaal), 2011. Het Merovingisch Grafveld van Rhenen, gemeente Rhenen. Archeologische begeleiding in de vorm van proefsleuven. RAAP-rapport 2422.

 

2010

Artikelen

Franken, J. & Y. Raczynski-Henk, 2010. Een archeologisch en bouwhistorisch paradijs. Poldervondsten 15, p. 56-59.

 

Lezingen & posters

Raczynski-Henk, Y., G. de Boer & K. Wink, 2010. Detecting Ditches in Dordrecht. Poster presentatie, Landscape Archaeology Conference 2010, VU, Amsterdam.

 

Archeologische rapportages

Raczynski-Henk, Y., 2010. Recreatieplas Cattenbroek, gemeente Woerden; archeologisch proefsleuvenonderzoek. RAAP-rapport 2069.
Raczynski-Henk, Y., 2010. Plangebied Middelweg, Leersum, gemeente Utrechtse heuvelrug; archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. RAAP-notitie 3450.
Raczynski-Henk, Y., 2010. Noord IJsseldijk 93b, gemeente IJsselstein; archeologisch bureauonderzoek. RAAP-notitie 3363.
Raczynski-Henk, Y., 2010. Programma van Eisen Archeologische Begeleiding Steenschuur 11, Leiden, gemeente Leiden. RAAP-PvE 815.
Raczynski-Henk, Y., 2010. Plangebied Weteringsteeg-Friesesteeg Achterberg, gemeente Rhenen. Archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek. RAAP-notitie 3526.
Raczynski-Henk, Y. & C. Kruidhof, 2010. Programma van Eisen inventariserend veldonderzoek; verkennend en karterend booronderzoek; A4 Delft - Schiedam, gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. RAAP-PvE 752.
Raczynski-Henk, Y. & E. Lyklema, 2010. Plangebied Brouwerijstraat, gemeente Maassluis; archeologische begeleiding. RAAP-rapport 1945.
Raczynski-Henk, Y. & E. Lyklema, 2010. De Polder van Putten, gemeente Spijkenisse; archeologisch bureau- en inventariserend booronderzoek, karterende fase. RAAP-rapport 2022.
Raczynski-Henk, Y. & E. Lyklema, 2010. Plangebied ´s Gravendamseweg 38 te Voorhout, gemeente Teylingen; archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. RAAP-notitie 3453.
Raczynski-Henk, Y., met een bijdrage van A. van Gijn (Laboratorium voor Artefactstudies, Universiteit Leiden), 2010. Zwervende Erven aan de Middelweg te Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug; archeologisch proefsleuvenonderzoek. RAAP-rapport 2152.

 

2009

Archeologische rapportages

Boer, G. de & Y. Raczynski-Henk, 2009. Plangebied Patersweg/Laan der Verenigde Naties, gemeente Dordrecht; archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP-rapport 1900.
Kruidhof, C. & Y. Raczynski-Henk, 2009. Programma van Eisen Archeologische begeleiding protocol Proefsleuven Reconstructie N209, Doenkade (deelgebied 1), gemeente Rotterdam. RAAP-PvE 645.
Leijnse, K. & Y. Raczynski-Henk & G. de Boer, 2009. De Vier Noorderkoggen - locaties Langereis, Liederik en Kooiland, gemeenten Opmeer en Wervershoof; archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek in de vorm van zoeksleuven (karterende fase). RAAP-rapport 1914.
Raczynski-Henk, Y., 2009. Plangebied Kwekerij Kuijer, Plataanlaan, gemeente Baarn; archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. RAAP-rapport 1898.
Raczynski-Henk, Y., 2009. Plangebied Konijnenlaan 45a, gemeente Wassenaar; inventariserend veldonderzoek (boor- en proefsleuvenonderzoek). RAAP-rapport 1910.

Raczynski-Henk, Y., 2009. Nederzettingssporen uit de IJzertijd aan de Lange Dreef, Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug: archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek (proefsleuven). RAAP-rapport 1905.
Raczynski-Henk, Y., 2009. Plangebied N209, deelgebieden 1 en 2, gemeenten Rotterdam en Lansingerland; archeologisch vooronderzoek: verkennend booronderzoek. RAAP-notitie 3128.
Raczynski-Henk, Y., 2009. De Polder van Putten, gemeente Spijkenisse; archeologisch bureau- en inventariserend booronderzoek, karterende fase. RAAP-rapport 2022.
Raczynski-Henk, Y., 2009. Programma van Eisen Archeologische begeleiding. Aanleg ZoRo busbaan, Gemeente Lansingerland. RAAP-PvE 660.
Raczynski-Henk, Y., 2009. Programma van Eisen archeologische begeleiding, Kanaal van Corbulo, Rietvinklaan, gemeente Leidschendam-Voorburg. RAAP-PvE 753.
Raczynski-Henk, Y. & B. Jansen, 2009. De Wingerdse Donk. Gemeente Graafstroom; archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende en waarderende fase). RAAP-rapport 1817.
Raczynski-Henk, Y. & C. Kruidhof, 2009. Programma van Eisen Archeologische opgraving Konijnenlaan 45a, gemeente Wassenaar. RAAP-PvE 661.
Raczynski-Henk, Y. & C. Kruidhof, 2009. Programma van Eisen inventariserend veldonderzoek (karterend en waarderend booronderzoek), A4, Delft - Schiedam, gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. RAAP-PvE 752.
Raczynski-Henk, Y. & C. Kruidhof, 2009. Programma van Eisen: Archeologische begeleiding Aanleg ZoRo Busbaan, gemeente Lansingerland. RAAP-PvE 660.
Raczynski-Henk, Y. & F. Stevens, 2009. Plangebied Liederik, gemeente Wervershoof; archeologisch onderzoek: inventariserend booronderzoek (karterende fase). RAAP-notitie 3168.

 

2008

Archeologische rapportages

Hoegen, R., H. Scholte Lubberink, E. Verhelst & N. Willemse, met bijdragen van K. Hänninnen, Y.

Raczynski-Henk & E. Smits, 2008. Tussen Bekken en stuwwal: Plangebied Parachutistenstraat te Breedweg, gemeente Groesbeek: een archeologische opgraving. RAAP-rapport 1744.
Jansen, B. & Y. Raczynski-Henk & G. de Boer, 2008. Plangebied Louisapolder, gemeente Dordrecht; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (grondradar- en booronderzoek). RAAP-rapport 1720.
Kort, J.W. de & Y. Raczynski-Henk, 2008. Plangebied Rietvinklaan 5, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (proefsleuven). RAAP-rapport 1428.
Kort, J.W. de & Y. Raczynski-Henk, 2008. Plangebied Honderdland, vindplaats 1: een ontginningsboerderij uit de 10e eeuw te Maasdijk, gemeente Westland; een definitief archeologisch onderzoek (opgraving). RAAP-rapport 1465.
Raczynski-Henk, Y., 2008. Plangebied Burgemeester van der Haarplein 4, gemeente Voorschoten; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 2674.
Raczynski-Henk, Y. & K. van Beek, 2008. Plangebied N444 te Sassenheim, gemeente Teylingen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en karterend booronderzoek. RAAP-notitie 2553.
Raczynski-Henk, Y. & G. de Boer, 2008. Stationsgebied en knooppunt Beverwijk, gemeenten Beverwijk/Velsen: archeologisch vooronderzoek: een inventariserend archeologisch veldonderzoek (verkenning). RAAP-rapport 1411.
Smit, B. & Y. Raczynski-Henk, 2008. Programma van Eisen, proefopgraving Wingerdse Donk vindplaats 2 te gemeente Graafstroom. RAAP-PvE 590.
Tol, A., Y. Raczynski-Henk, C. Schamp, D. Smeerdijk (BIAX) & L. Kooistra (BIAX), 2008. Onderzoeksgebied Bloemenheuvel, gemeente Driebergen-Rijsenburg; archeologisch onderzoek: een opgraving. RAAP-rapport 1634.

 

2007

Artikelen

Kort, J.W. de & Y. Henk, 2007. Het Kanaal van Corbulo. Archeobrief 11-1, p. 2-4.

Raczynski-Henk, Y., 2007. Een booronderzoek naar midden-paleolitische oppervlakte vindplaatsen in Sint Geertruid. Archeologie in Limburg 107, p. 2-15.

 

Afstudeerscriptie