Welkom bij Ex-Situ Archeologisch Advies- en Projectbureau

Ex-Situ Archeologisch Advies- en Projectbureau is een dynamisch bedrijf dat zich vooral richt op advies, projectbegeleiding en leiding bij archeologisch onderzoek zoals proefsleuven en opgravingen. Wij adviseren, managen of ondersteunen gemeentes en bedrijven bij archeologische projecten.

Ex-Situ heeft al ruim 20 jaar ervaring met archeologisch bodemonderzoek vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd, zowel binnen landschapsarcheologie als stadskernonderzoek. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de laat Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen, evenals verschillende vormen van detectieonderzoek, waaronder groundtracer-onderzoek.