Restauratie DOMunder Utrecht

Nadat de archeologische opgraving in 2014 was afgerond is Robert Hoegen namens Ex-Situ Restauratie gestart met de schoonmaak en restauratie en het prepareren van de bodemprofielen. De profielen en funderingen werden met stoommachine gereinigd.

Loszittende stenen van de Romaanse en Gotische Dom werden onzichtbaar weer vastgezet met een mortel die was samengesteld uit de aanwezige historische mortel materiaal. Verder zijn er een aantal kleine experimenten uitgevoerd met impregneren van oppervlakken en twee funderingen geïnjecteerd in verband met de stabiliteit.

Om deze relatief kleine restauraties uit te voeren bestaat er op de markt geen passende oplossing aangezien de samenstelling van de kalkmortel per fundering en per periode verschilde. Niet alleen de kleur en korrelgrote maar ook de magering was steeds weer anders. De magering bestond uit kleine kiezels, gebroken Romeins of middeleeuws baksteen en kleine stukjes tufsteen. Bij de opgraving werden echter veel losse stenen met mortelresten opgegraven die voor de restauratie van DOMunder konden worden hergebruikt. De mortel op de stenen is vervolgens losgeklopt en vergruist zodat deze met de nieuwe kalkmortel en het bindmiddel kon worden gemengd waardoor magering overeen kwam. Het bindmiddel en de toegevoegde kalkmortel was echter erg wit en moest met vergruist baksteen (rood) of kleurstof op kleur worden gebracht. Als finishing touch werd vergruisde historische mortel in de vers gemetselde voegen geduwd.

Loszittende stenen van de Romaanse en Gotische Dom werden onzichtbaar weer vastgezet met een mortel die was samengesteld uit de aanwezige historische mortel materiaal.Restauratie 1

Restauratie 2Verder zijn er een aantal kleine experimenten uitgevoerd met impregneren van oppervlakken en twee funderingen ge├»njecteerd in verband met de stabiliteit.