Determineren en beschrijven

Ex-Situ Silex heeft ruime ervaring in het determineren van vuursteencomplexern afkomstig uit opgravingen en proefsleuven. Het zwaartepunt van onze expertise ligt bij het Midden-Paleolithicum, maar ook vondstcomplexen uit andere perioden van de Prehistorie zijn bij ons in goede handen.

Wij bieden naar believen een eenvoudige determinatie op hoofdvariabelen aan, maar kunnen ook desgewenst een uitgebreide analyse uitvoeren waarbij metrische, techno-typologische en andere aspecten van de artefacten nauwkeuring vastgelegd worden.

Naast het macroscopisch determineren van artefacten is Ex-Situ Silex geoefend in het uitpikken van gezeefde (boor)monsters op archeologische indicatoren in de brede zin van het woord, hetzij met het blote oog, hetzij door een binoculair.

Zie ook https://exsitusilex.blogspot.nl/.