Ex-Situ Archeologie B.V.

Robert Hoegen (Senior KNA Archeoloog en Senior materiaal specialist)
Studeerde provinciaal Romeinse archeologie met de afstudeervariant vroege middeleeuwen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (AIVU). Sinds 1997 werkzaam in de archeologie als projectleider bij gemeentes en archeologische bedrijven. Gedurende zijn loopbaan heeft hij verschillende nederzettingstypes onderzocht van de Bronstijd t/m Nieuwe Tijd in zowel het buitengebied als de stadskern. 
In 2008 heeft hij Ex-Situ archeologisch advies en projectbureau opgericht wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van archeologen en specialisten onder de naam Ex-Situ Archeologie. Binnen Ex-Situ Archeologie is hij verantwoordelijk voor relatiebeheer en de kwaliteitsborging. Voor overige informatie zie curriculum vitae en publicaties.
(r.d.hoegen@ex-situ.nl tel 0630407756)Robert Hoegen

Jeroen Oosterbaan (Senior KNA Archeoloog)
Studeerde provinciaal Romeinse archeologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Sinds 2006 is hij  werkzaam in de archeologie als projectleider bij gemeentes, archeologische bedrijven en sinds drie jaar als zelfstandig archeoloog. Gedurende zijn loopbaan heeft hij verschillende nederzettingstypes onderzocht van de Bronstijd t/m Nieuwe Tijd in zowel het buitengebied als de stadskern. (zie ook www.denieuwearcheoloog.nl  tel: 06-19340648)

Afbeeldingsresultaat voor jeroen oosterbaan
Jeroen Oosterbaan

Yannick Raczynski Henk (Senior KNA Archeoloog en vuursteenspecialist)

Yannick is aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd als prehistorisch archeoloog met een brede interesse in de Werdegang van de Homininae, ethologie, het Midden-Paleolithicum en (l�ss-)geologie. Daarnaast heeft hij zich geoefend in het analyseren en tekenen van vuurstenen artefacten.

In de afgelopen jaren heeft hij zich vanuit zijn belangstelling voor aardkunde bekwaamd in de prospectieve kant van de archeologie, waarbij hij veel kennis op het gebied van fysische geografie en bodemkunde eeft opgedaan. Door zijn ervaring met (boor)projecten in (de omgeving van) Dordrecht en in Flevoland heeft hij specifieke ervaring in het in kaart brengen van verdronken landschappen. Veldwerk in de provincie Utrecht heeft hem bekend en vertrouwd gemaakt met de vaak onverwacht complexe bodemopbouw in dekzand- en stuwwalafzettingen.

Voordat Yannick Ex-Situ Silex oprichtte heeft hij als projectleider bij RAAP deze ervaring kunnen toepassen in het uitvoeren van zowel booronderzoeken als proefsleuven en opgravingen in zeer diverse geo(morfo)logische en archeologische contexten.

Yannick Raczynski-Henk
Yannick Henk


Contact:
tel: 06-41710866
yannickhenk@yahoo.co.uk

Wouter Vos (Senior KNA Archeoloog)

Studeerde Klassieke en Provinciaal-Romeinse Archeologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1994 werkte hij voor verschillende bedrijven en instanties. Vos voerde verscheidene grote opgravingen uit langs de Romeinse rijksgrens (limes) te Woerden, Alphen aan den Rijn, Bunnik-Vechten, Houten, Leidsche Rijn, Valkenburg (ZH) en Wijk bij Duurstede.Zijn kennis, interesse en expertise liggen bij de Romeinse-militaire geschiedenis en limes, agrarische nederzettingen, schepen, en het Nederlandse rivierengebied. Daarnaast doet Vos veel redactiewerk, geeft hij onderwijs, lezingen en adviseert hij diverse gemeenten op (publieksgerichte) archeologie.In 2009 promoveerde hij op het proefschrift ‘Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied'. Sinds 2013 werkt hij als parttime docent op Saxion Hogeschool opleiding archeologie te Deventer en heeft hij zijn eigen archeologische advies- en onderzoeksbureau Vos Archeo (zie ook https://www.vosarcheo.nl

tel: 06-51184555).


Wouter Vos