Advies en Projectbegeleiding

Bedrijven en gemeentes hebben niet altijd de kennis of ervaring in huis om binnen een bouw- of infrastructureel project een archeologisch onderzoek te organiseren. Ex-Situ Archeologisch Advies- en Projectbureau biedt hierbij uitkomst. Wij adviseren en begeleiden projectleiders van bedrijven gedurende dit traject zodat er geen onnodige projectvertraging optreed. Ex-Situ kan u de volgende diensten aanbieden: