Projectleiding

Projectleiding op basis van inhuur of detachering is een van de specialiteiten van Ex-Situ Archeologisch Advies- en Projectbureau. Ex-Situ biedt archeologische bedrijven of gemeentes met een opgravingvergunning de mogelijkheid om een senior KNA-archeoloog in te huren om archeologische projecten te managen en/of de projectleiding in het veld bij opgravingen of proefsleuvenonderzoek op zich te nemen. Tevens kunt u ons inhuren voor de determinatie van archeologische vondsten of het organiseren van de uitwerking en rapportage van archeologische projecten.