Steentijdonderzoek

Het opsporen en onderzoeken van steentijdvindplaatsen vergt specifieke kennis en vaardigheden. Omdat het hier om een in Nederland relatief zeldzame vindplaatscategorie gaat, heeft niet ieder bedrijf een KNA-archeoloog/projectleider in haar gelederen die over deze specialistische kennis beschikt.

Ex-Situ Silex kan in alle aspecten van het opsporen en onderzoeken van steentijdvindplaasten maatwerk aanbieden, toegesneden op de (geomorfologische en historische) context en op andere randvoorwaarden van het onderzoek. Dit varieert van het opstellen van PvE's, via het het ontwerpen van de meest geschikte/haalbare bemonsterings-strategie en dito onderzoeksmethoden tot het uitvoeren van het uiteindelijke veldwerk en het opstellen van de rapportage.

Desgewenst kunnen wij ook optreden als adviseur met betrekking tot steentijdonderzoek ten behoeve van opdrachtgever, uitvoerder, of bevoegd gezag.

Zie ook https://exsitusilex.blogspot.nl/.