Yannick is naast zijn werkzaamheden bij Ex-Situ ook actief als voorzitter van de Stichting Lapidem, een organisatie die zich als bemiddelaar sterk maakt voor het realiseren van interessante projecten op het gebied van cultuurhistorie in de breedste zin van het woord.

De officiële oprichting van de stichting Lapidem op 21 juni 2011 was het resultaat van een serie gesprekken tussen de huidige bestuursleden over de leuke en minder leuke kanten van het werken in de erfgoedsector. In de ‘erfgoedsector’ zijn honderden, zo niet duizenden bevlogen professionals bezig met het ‘managen’ van de Nederlandse en Europese culturele nalatenschap. Voor het overgrote deel zijn dat gepassioneerde archeologen, bouwhistorici, kunsthistorici, classici enzovoort, maar een substantieel deel van hun werkzaamheden bestaat echter uit ‘gewoon werk’. Door de manier waarop het omgaan met cultureel erfgoed in Nederland is opgezet, bestaat het grootse deel van het werk in de erfgoedsector uit ‘probleemgestuurde’ opdrachten: er is een vindplaats die moet worden veiliggesteld, er is een monumentaal gebouw waarvan de historische waarde of conditie dient te worden bepaald, of een waardevol voorwerp dient te worden gerestaureerd. Het merendeel van het werk is dus geen ‘vraagstellinggericht’ onderzoek, zoals dat in een ideale wereld het geval zou zijn, alle onderzoeksagenda’s en goede bedoelingen ten spijt. Daardoor zijn veel ‘erfgoed-professionals’ weliswaar in hun favoriete werkveld bezig zijn, maar slechts zelden met hun favoriete specialisme in dat werkveld.

Wie met iemand in gesprek raakt die in de erfgoedsector werkzaam is, hoort vroeger of later bijna altijd dezelfde verzuchting: iedereen vindt zijn werk leuk, maar zou het zo fijn vinden om daarnaast iets te hebben waarin men zijn ziel en zaligheid kwijt kan, voor de wetenschap, niet (per se) voor de winst. Sterker nog, de meeste mensen lopen vaak al jaren rond zo’n ‘iets’. Doorgaans wordt deze verzuchting gevolgd door een spijtig ‘maar ja, daarvoor heb ik geen tijd en/of geld’. Tegelijkertijd levert het werk in de erfgoedsector tal van ideeën voor onderzoeken, publicaties, (publieks)boeken, informatieve websites en andere voorstellen op, waarvoor binnen de commerciële wereld geen financiering begroot is en die dus op de spreekwoordelijke plank blijven liggen.

Op een gegeven moment ontstond bij wat uiteindelijk het bestuur van Lapidem zou worden het idee dat het misschien leuk zou zijn om een stichting op te richten die zich zou inzetten om dat ‘iets’ van mensen mogelijk te maken, niet in de laatste plaats omdat die ‘ietsen’ meestal dingen zijn die buiten de gebaande paden vallen en dus vaak verrassende resultaten opleveren. Dergelijke goede voornemens omzetten in concrete projecten kost tijd, maar wij zijn als bestuur trots dat sinds 26 oktober 2012 ons eerste succes is gerealiseerd: Het boek 'De Nederlandse Landschapsstijl in De Achttiende Eeuw' van Heimerick Tromp. Het eerste schaap is over de dam en dat is voor ons een enorme stimulans om door te gaan met nieuwe projecten, waarvan er al enkele in de steigers staan. Kijk op www.lapidem.org om op de hoogte te blijven of om contact op te nemen indien u zelf misschien een interessant voorstel hebt.